Testületi űlés - 2019.09.26.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. napján (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Jelentés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a 2019. évi első féléves gazdálkodás alakulásáról, tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat gazdálkodásának 2019. évi első félévi helyzetéről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 10/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Beszámoló a LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 2019. évi első féléves működéséről
Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

4. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első féléves működéséről
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

5. Beszámoló a folyamatban levő közfoglalkoztatási programok állásáról
Előterjesztő: Junácski József - ügyvezető

6. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi első féléves működéséről
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

7. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányztai Hivatal 2019. évi első féléves működéséről
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

8. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

9. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény élelmezési szabályzatáról
Előterjesztő: Kastal I. Orsolya – intézményvezető

10. Tájékoztatás a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc Könyvtár intézményegységének kintlévőségkezeléséről
Előterjesztő: Kastal I. Orsolya – intézményvezető

11. Előterjesztés az „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” című pályázathoz szükséges közbeszerzési szakértői ajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

12. Előterjesztés Tarcsapuszta, Keresztespuszta és Szőlőhegy településrészek utcaneveinek meghatározásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterület használatról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet és a köztisztaságról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

15. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének parkolásról szóló …./2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról (I. olvasatban történő tárgyalás!)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

17. Előterjesztés a Szentlőrinc, 210. hrsz-ú ingatlan telekhatárának rendezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

18. Döntés a Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – HVI vezető

19. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

20. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök