Testületi űlés - 2019.09.10.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 10. napján (kedden) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1) A Szentlőrinc 0101/250, 0101/255, 0101/257, 0101/259, 0101/263 hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

2) Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 projekt keretein belül rendezvényszervezés és catering feladatok ellátására vonatkozóan (döntés)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3) A TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak feljesztése” című projekt kiviteli terveinek elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4) Előterjesztés az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” megnyíló lehetőségekről.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester