Testületi űlés - 2019.08.21.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 21. napján (szerdán) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2) Előterjesztés a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és Kollégium épületének tetőszigeteléséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4) Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretén belül 2 darab belföldi tanulmányút busz-szolgáltatási feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok bírálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

5) Előterjesztés az Esély Otthon pályázatban ösztönzőben részesített fiatalok (2. kör) tevékenységének felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6) Előterjesztés a Kézápoló- és műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzéséről az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt keretein belül
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

7) Előterjesztés a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című projekthez kapcsolódó
szemléletformálási feladatokra beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

8) Előterjesztés az Iparterület projekt tekintetében beérkezett tervezői
ajánlatok elbírálása tárgyában (helyben kerül kiosztásra és ismertetésre)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

9) TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú “Szentlőrinci Szociális Szolgáltató
Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretén belül a tervezési
feladatok elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményéről és a tervezési
feladatok elvégzésére kiírandó ajánlattételi felhívásra meghívandó tervezőkről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

10) Előterjesztés Szekeres Gyuláné és Szekeres Norbert részéről érkezett
kérelem tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester