Testületi űlés - 2019.07.09.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének2019. július 9. napján kedden 9.00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. A Szentlőrinc 080/1. 080/2, 020/7 hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Keresztessy Csilla aljegyző /jegyző távollétében

2. Tájékoztatás a Szentlőrinc Kossuth Lajos u. 1. sz. alatti Társasház közgyűlésén hozott döntésekről.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Keresztessy Csilla aljegyző /jegyző távollétében

3. Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő vállalkozási szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat fiataloknak beérkezett pályázatok értékelése alapján bírálat.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés a „Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében felújítandó 12 lakás bútor-, elektronikai
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
berendezés- és eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban című” című, EFOP – 1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú projekthez kapcsolódó ösztönző utalványok beszerzése.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Egyebek