Testületi űlés - 2019.06.27.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves működéséről
Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

2. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves működéséről
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

3. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves működéséről
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

4. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézményvezetői beosztásra vonatkozó pályázat kiírásáról és véleményező bizottság felállításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény Házirendjéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat keretében beérkezett pályázat véleményezésére eseti bizottság felállításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

7. Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú a „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt keretein belül a tervezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés az „Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen”” című projekt keretében megvalósuló 2 db belföldi tanulmányút megvalósulására beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés az Esély Otthon pályázathoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása közbeszerzés elindítása tárgyában

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének kialakításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a kerékpárút projekt keretében „szemléletformálás kampányra” meghívandó cégekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés az Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére vonatkozó pályázati felhívásának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

17. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

18. Előterjesztés „az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat” benyújtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

19. Előterjesztés a Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 50/2. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

20. Tájékoztatás Szentlőrinc Város közterületein beépített AC csövek kezelésének lehetséges módjáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

21. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

22. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

23. Egyebek:
• Jegyzői tájékoztató az MNV Zrt. válaszáról a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal kapcsolatban
• Jegyzői tájékoztató a tarcsapusztai kerékpárút projekt keretében kötendő adásvételi szerződésekről
24. Interpellációk, kérdések, közlemények

25. Előterjesztés kitüntetések, díjak adományozása tárgyában (ZÁRT ülés tartása indokolt)
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester