Testületi űlés - 2019.05.30.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatalának 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester, dr. Patacsi Evelin - járási hivatalvezető

2. Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli jelentésének megtárgyalásáról
Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

3. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli jelentésének megtárgyalásáról
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

4. Beszámoló a közfoglalkoztatási program 2019. január – április havi eredményeiről
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

5. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

6. Előterjesztés a szentlőrinci önkormányzati tulajdonú közutak 2019. javítási munkálatairól.
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata tárgyában.
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
8. Előterjesztés a településen levő közvilágítási hálózat energiatakarékos rekonstrukciójához

Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

9. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyában (rendezvény és képzésszervezés)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

10. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújított bérlakások lakhatási felhívásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

11. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében megállapított ösztönző támogatás féléves felülvizsgálata tárgyában (ZÁRT ÜLÉS!)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

12. Előterjesztés az energetikai pályázatban közbeszerzésre meghívandó cégek kiválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában – első olvasatban tárgyalva
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

14. Előterjesztés a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szentlőrinci Alapfokú Művészeti iskola intézményegységének intézményegység-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

15. Előterjesztés a 2018. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló belső ellenőrzési javaslat elfogadásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16. Előterjesztés a köztemetés tárgyában kiírt pályázat keretében benyújtott ajánlat elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

17. Előterjesztés a Szentlőrinc-környéki Társegyházközség támogatási kérelméről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

19. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

20. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

21. Egyebek:
• Kitüntetések, díjak adományozásának előkészítése

22. Interpellációk, kérdések, közlemények