Testületi űlés - 2019.04.25.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Beszámoló Szentlőrinc Város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester; dr. Arató Attila r. alezredes

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Kormányhivatal között megkötött üzemeltetési megállapodás módosítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Előtrejesztés az alapellátó fogorvosok HIPA a Htv. 52. § 23. pontja szerint meghatározott adómentességi határának növelésére irányúló kérelméről
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

4. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

5. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3. számú módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2018. évi zárszámadási rendeletének megalkotása
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

7. Módosított beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 2018. évi munkájáról és a 2019. évi terveiről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

8. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi jelentésének megtárgyalásáról
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

9. A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt Akcióterületi Tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

10. Ösztönző támogatás megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben a hiányszakmák betöltésére vonatkozóan
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

11. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen című projekt keretében megvalósítandó belföldi tanulmányutak megszervezésére kiírandó ajánlattételi eljárásra meghívandó vállalkozásokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

12. A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt keretében elvégzendő kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13. Előterjesztés az önszerveződő közösségek és a civil szervezetek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2018. évi ellátásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

15. Tájékoztató Szentlőrinc Város közútjainak állapotáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16. Javaslat Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában lévő Siófok Balatonszéplak-alsó, valamint Orfű Barátság Kulcsosházzal kapcsolatos egységes szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

17. Előterjesztés a Szentlőrinc Város választási bizottság új tagjának és póttagjainak választásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – HVI vezető

18. Előterjesztés a Magyar-Horvát Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatain való indulásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

21. Egyebek:
- Előterjesztés a Szentlőrinc, külterület 0224/32. hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
- Előterjesztés az 5/2019. (I.25.) és 6/2019. (I.25.) KT határozatok módosításáról (Kerékpárút projekt

)
22. Interpellációk, kérdések, közlemények