Testületi űlés - 2019.04.03

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 3. napján szerdán 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-0007 számú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt keretében elvégzendő kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
2. Előterjesztés a 136/2019. (III.28.) KT határozat visszavonása
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt keretében elvégzendő kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó árajánlatok bekéréséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4. Előterjesztés a Szentlőrinc külterület, 0149/7. hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

5. Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6. Előterjesztés a Szentlőrinc 0131/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester