Testületi űlés - 2019.03.28.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékének módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a Szentlőrinc, belterület 152/62. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam
részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Beszámoló a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2018. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. gépjármű-lízingjéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Beszámoló a köztemető üzemeltetési feladatainak 2018. évi ellátásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

6. Beszámoló a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester és Molnár Judit intézményvezető

7. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna
intézményvezető

8. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ által végzett szociális alapellátási
feladatok 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna –
intézményvezető

9. Beszámoló a Művelődési Központ és Konyha 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, Kastal Orsolya intézményvezető
helyettes

10. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

11. Előterjesztés a Humánreaktor pályázat keretében ösztönző támogatás
tárgyában kiírt pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

12. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás
megvalósítása Szentlőrincen” című projekt Akcióterületi Tervének
elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok
számára Szentlőrincen” c. pályázat keretében felújított lakások bútor és
eszközbeszerzésére meghívandó vállalkozásokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú Humánreaktor pályázat
keretében megvalósított szakember-beszerzés korábbi Kt határozatának
módosítása
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

15. A Humánreaktor pályázat keretében megvalósítandó térfigyelő-rendszer
beszerzésére meghívandó cégekről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16. A Határon Átnyúló Horvát-Magyar (HUHR/1901) pályázatokhoz szükséges
kastélypark tervezőjének kiválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

17. Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati pályázatok megvalósulásának
alakulásáról és a 2019. évi pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

18. Beszámoló a balatonszéplaki önkormányzati üdülő, valamint az orfűi Barátság
Kulcsosház 2018. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

19. Beszámoló a Sportcsarnok bérbeadásából származó bevételekről és a
kapcsolódó kiadásokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

20. Beszámoló a Szentlőrinci Sportegyesület 2018. évi létesítmény-használatáról
Előterjesztő: Keczeli Jenő – elnök

21. A városban működő és az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és
önszerveződő közösségek beszámolója a 2018. évi támogatások
felhasználásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

22. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásával
kapcsolatos pályázati kiírásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

23. Előterjesztés a Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola
Tagintézményének kiválásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24. Beszámoló a 2018. évi polgármesteri keret felhasználásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

25. Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő vállalkozási szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

26. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

27. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

28. Előterjesztés a 0224/32. hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

29. Előterjesztés a 0149/7. hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

30. Egyebek:
• A megalakuló Szentlőrinci Önkéntesek Csikasz Kisállatvédő
Egyesület névhasználati kérelméről
• Gunszt Dániel c. r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
véleményezéséről

31. Interpellációk, kérdések, közlemények