Testületi űlés - 2019.03.07.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 7. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. A városban működő és az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és önszerveződő közösségek beszámolója a 2018. évi támogatások felhasználásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester és a civil szervezetek és önszerveződő közösségek vezetői

2. Beszámoló a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester és Molnár Judit intézményvezető

3. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna intézményvezető

4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna – intézményvezető

5. Beszámoló a Művelődési Központ és Konyha 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, Kasstal Orsolya intézményvezető helyetes
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

6. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

7. Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati pályázatok
megvalósulásának alakulásáról és a 2019. évi pályázati lehetőségekről.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

8. Beszámoló a köztemető üzemeltetési feladatainak 2018. évi ellátásáról.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Beszámoló a balatonszéplaki önkormányzati üdülő, valamint az orfűi
Barátság Kulcsosház 2018. évi üzemeltetéséről.
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

10. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásával
kapcsolatos pályázati kiírásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, Dr. Keresztessy Csilla– aljegyző

11. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról.
Előterjesztő: bizottsági elnökök

13. Ingatlan eladás
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

14. Egyebek:

15. Interpellációk, kérdések, közlemények