Testületi űlés - 2019.02.20.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 20. napján szerdán 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1) Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen című projekt keretében elkészítendő Akcióterületi Terv ajánlatkérési eljárására meghívandó vállalkozásokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2) Előterjesztés a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázathoz kapcsolódó képzés és rendezvényszervezés tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás, felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatainak ellátására meghívandó közbeszerzőkről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3) Előterjesztés az TOP-1.1-1-16-BA1-2017-00007 Iparterület fejlesztése Szentlőrincen c. projekt keretében műszaki ellenőri feladatok elvégzésére meghívandókról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4) Előterjesztés az TOP-1.4-1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése c. projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére meghívandókról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

5) Előterjesztés IT 2 eszközök beszerzéséről az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt keretein belül
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

6) Döntés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
intézményvezetői álláshelyének betöltéséről (az anyag hétfőn kerül
kiküldésre)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

7) Előterjesztés a Humánreaktor pályázat keretében ösztönző támogatás
tárgyában kiírt pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester