Testületi űlés - 2019.01.31.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló …/2019.(…) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

2. Előterjesztés a Humánreaktor – Szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban ösztönző támogatásokról szóló …/2019.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

3. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal – jegyzőjének beszámolója a Hivatal pénzügyi létszámadatainak változásáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

4. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról és a 2019. évi terveiről (az anyag csak e-mailben kerül kiküldésre!)
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

5. Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalása
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6. Beszámoló a mezőőri szolgálat 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

7. Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi működéséről
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

8. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ; a Család és Gyermekjóléti Központ; továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról és a 2019. évi terveiről (az anyag csak e-mailben kerül kiküldésre!)
Előterjesztő: Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna - intézményvezető

9. Beszámoló a Művelődési Központ és Konyha 2018. évi munkájáról és a 2019. évi terveiről (az anyag csak e-mailben kerül kiküldésre!)
Előterjesztő: Nyersné Gödöny Zsuzsanna - intézményvezető

10. Beszámoló a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi terveiről
Előterjesztő: Dr. Verasztó Hermin - ügyvezető

11. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi terveiről
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

12. Beszámoló a 2018-2019. évi önkormányzati közfoglalkoztatási program 2018. szeptember - 2018. decemberi szakaszának végrehajtásáról
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető

13. Előterjesztés a 2019. évben tervezett önkormányzati közfoglalkoztatási programokról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi terveiről
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

15. Előterjesztés „Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésének megrendeléséről
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

16. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében az ösztönző támogatás 2. körének elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

17. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó 12 db önkormányzati lakás kivitelezési közbeszerzési eljárásának lezárásáról (az anyag későbbiekben kerül kiküldésre!)
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

18. Előterjesztés a Humánreaktor pályázat keretében foglalkoztatott szakemberek kiválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

19. Előterjesztés a Humánrekator pályázat keretében ösztönző támogatás tárgyában kiírt pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

20. Előterjesztés a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút kivitelezési közbeszerzési eljárásának lezárásáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

21. Előterjesztés iskolai körzethatárok véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

22. Döntés az önkormányzat 2019. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciójáról és azok pénzügyi fedezetéről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

23. Előterjesztés az orfűi és balatonszéplaki ingatlanok 2019. évi hasznosításáról, és az ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási felújítási feladatokról és a pénzügyi fedezetéről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

24. A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalása
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

25. Előterjesztés a Szentlőrinci Roma Önkormányzattal, a Szentlőrinci Horvát Önkormányzattal és a Német Önkormányzat Szentlőrinc nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

26. Döntés a köztemetés tárgyában pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

27. Előterjesztés a Szentlőrinc, belterület 1036/51. hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

28. Döntés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat keretében érkezett pályázatok elbírálásáról
Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

29. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási tervéről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

30. Egyebek: - A PHEV Center Kft. kérelme tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

31. Interpellációk, kérdések, közlemények