Testületi űlés - 2019.01.25.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 25. napján pénteken 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút projekt keretében érintett ingatlanvagyon tulajdonjogának megszerzéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a Szentlőrinc, 0149/8. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett szolgalmi jog törléséről
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

3. Előterjesztés „Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésének megrendeléséről
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester