Testületi ülés - 2018.12.13.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.december 13.-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen pályázat keretében nyújtandó támogatásokról és lakhatási támogatásról szóló …/2018.(…) önkormányzati rendeletek megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

4. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének Humán Reaktor pályázat keretében nyújtandó támogatásról szóló …/2018.(…) önkormányzati rendeletek megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 6/2018.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző