Testületi ülés - 2018.11.29.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29. napján csütörtökön 13.00 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjének elfogadásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének helyetesítéséről és aláírási jogának terjedelméről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel kötendő szerződésekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

6. Beszámoló Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi első háromnegyed éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés a 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző; Koltai Péter polgármester