Testületi ülés - 2018.10.11.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 11. napján csütörtökön 8.00  órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Előterjesztés Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen című projekt keretében felújításra kerülő 12 db önkormányzati lakás műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretein belül 12 db önkormányzati lakás felújítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés tervezők meghívása tárgyában a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt közbeszerzési eljárására
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretein belül a 12 db önkormányzati lakás felújítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. A TOP projektek közbeszerzési eljárására meghívandó tervezők listájának módosítása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szentlőrinc, külterület 015. hrsz. alatti terület adásvétele ügyében
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester