Testületi ülés - 2018.09.27.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27. napján csütörtökön 13.00  órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Az önkormányzat 2018. munkatervének áttekintése és módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

2. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2018.(…) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

3. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2015.( VI.30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatról I. olvasat
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

4. Beszámoló a folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok állásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, Junácski József Szentlőrinci Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Javaslat az egyes közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásának biztosítása érdekében közszolgáltatás szerződés megkötésére, a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-vel
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, Dr. Tóth Sándor jegyző, Junácski József Szentlőrinci Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. Döntés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. hulladékszállítási üzemágában, munkavállalói jogviszonyban álló hulladékgyűjtő tehergépkocsi rakodó dolgozók munkabérének emelésének tulajdonosi jóváhagyásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, Junácski József Szentlőrinci Nonprofit Kft. ügyvezetője