Testületi ülés - 2018.09.05.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 5. (szerda) 08.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen című projekt keretében megvalósítandó eszközbeszerzés ajánlattételi felhívására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú „Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című projekt keretében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra meghívandó cégek jóváhagyásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt keretein belül felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátására vonatkozóan (az anyag 2018. szeptember 3-án e-mailben kerül kiküldésre!)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat és településszerkezeti terv) véleményezési szakaszának lezárásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Javaslat a Kodolányi J. u. 13. szám alatti iskolaépület önkormányzati tulajdonú Konyha és Étkező fölötti lapostetők vízszigetelésének felújításáról.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester