2018.07.05.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 5. 09.00 óra 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Döntés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 500.000,-Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalási ügyeiben.

Előterjesztő: Junácski József ügyvezető és Dr. Tóth Sándor jegyző

 

2. Döntés a TOP projektek (óvoda, iparterület, szociális központ) közbeszerzési eljárására tervezők meghívásáról.

 Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

3. Döntés a városi közvillágítás korszerűsítésére kiírt tervezői pályázat elbírálásáról, a nyertes ajánlattevő kivállasztásáról.

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

4. Döntés a „Humánreaktor” pályázatban rendezvények megszervezésére kiírt közbeszerzési eljárás bírálataáról, nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. /kiosztásos anyag/

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

5. Döntés a Humánreaktor sporteszközök és védőnői eszközök beszerzésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztása.

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

6. Humánreaktor IT eszközök beszerzésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

7. Humánreaktor kézműves sátor beszerzésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

 

8. Döntés az „Esély Otthon” pályázat a marketing tevékenység feladatait ellátó cég kiválasztása.  

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

9. Döntés Vis-maior pályázat benyújtásáról. /kiosztásos anyag/

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

 

10. Előterjesztés a Szentlőrinci tanuszoda kialakítása beépítési/telepítési vázrajzának véleményezéséről.

 /kiosztásos anyag/

Előterjesztő: Koltai Péter polgármster