2018.06.28

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28. napján csütörtökön 13  órakor  tartandó ülésére
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

2. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc Szervezeti és Működési szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

3. Előterjesztés a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló …/2018.(…) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

 

4. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

5. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

6. Tájékoztatás az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú „HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projekt keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátására vonatkozó közbeszerzésre meghívandó cégek változásáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester