2018.04.26.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.04.26 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:
1. Beszámoló a Szigetvári Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Beszámoló a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. beszámolójáról
Előterjesztő: Nyersné Gödöny Zsuzsanna leköszönő ügyvezető

4. Beszámoló a mezőőr 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés az ACONA Kft. fejlesztési koncepciójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a településképi rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

7. Előterjesztés a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

8. Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

9. Előterjesztés nagy sebességű WiFi hálózat kiépítéséről Szentlőrinc Város közösségi terein
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatban belterületi utak és járdák felújítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatban a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha felújítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium intézményvezető beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter

14. Előterjesztés a Baranya Megyei Padagógiai Szakszolgálat köznevelési intézmény tekintetében kiírt köznevelési intézményvezetői pályázat véleményezéséről

Előterjesztő: Koltai Péter

15. Előterjesztés az azbeszt tartalmú betoncsövek elszállítása és megsemmisítése tárgyában kiírásra kerülő közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Tájékoztató Szentlőrinc Város közútjainak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

17. Előterjesztés Simav Város Önkormányzatával kötendő testvérvárosi megállapodásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében 12 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása közbeszerzés elindítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú „Humánreaktor – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásában” című projekt keretében rendezvényszervezés és catering feladatok ellátása közbeszerzés elindítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Előterjesztés EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú „Humánreaktor – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásában” című projekt keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

21. Előterjesztés Várépítő pályázat benyújtása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

22. Előterjesztés a Szentlőrinc, 40/5. hrsz. alatti ingatlan adásvételéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

23. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök