2018.03.29.

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.03.29 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

1. Döntés Koltai Péter polgármester ellen elrendelt fegyelmi eljárás ügyében (ZÁRT ülés)
Előterjesztő: Turi Zoltán, a vizsgálóbizottság elnöke

2. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyében felállított vizsgálóbizottság megállapításairól (ZÁRT ülés)
Előterjesztő: Végh Gábor, a vizsgálóbizottság elnöke

3. Előterjesztés a Szentlőrinc, 40/18. és 40/19. hrsz alatti telepen tárolt AC csövek elszállítása és megsemmisítése tárgyában kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásról (ZÁRT ülés)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Tájékoztatás az azbeszt csövekkel kapcsolatban lezárult hatósági eljárásokról
Előterjesztő: Koltai Péter

5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló …/2018. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Keresztessy Csilla aljegyző

6. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló …/2018. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Keresztessy Csilla aljegyző

7. Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

8. Javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

9. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének környezetvédelmi alapjáról szóló 9/2011. (V.13.) önkormányzati rendeltének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

10. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői alapilletmény emeléséről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

11. Beszámoló a Mammel-Mementó Kft. 2017. évi elszámolásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Beszámoló a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha – Városi Könyvtár Intézményi egységének 2017. munkájáról és 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: Nyersné Gödöny Zsuzsanna intézményvezető

13. Előterjesztés Szentlőrinc Város településrendezési eszközeinek módosításáról az épülő tanuszoda ügyében
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-hez üzletkiadás tárgyában érkezett kérelem véleményezéséről
Előterjesztő: Tönkő Péter ügyvezető

15. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat és Intézményei 2018. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés az orfűi és balatonszéplaki ingatlanok bérleti díjainak módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Előterjesztés a szentlőrinci külterület, 071/8. hrsz-ú ingatlanon fennálló jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-vel megkötendő vállalkozási szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Előterjesztés intézményi átszervezésekről
Előterjesztő: Koltai Péter

21. Előterjesztés az ACONA Kft. „okos város” kialakítása tárgyában tett ajánlatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

22. Előterjesztés a Pannon Televízió médiaajánlatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

23. Előterjesztés a tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása tárgyában kiírt pályázatról (az írásbeli anyag helyben kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24. Előterjesztés a „Hazavárunk Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretein belül az „Ifjúsági közösségi műhely létrehozásának segítése és Ifjúsági cselekvési terv” elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról (az írásbeli anyag helyben kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

25. Előterjesztés a „Hazavárunk Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt tárgyában érkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról (az írásbeli anyag helyben kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

26. Előterjesztés a „Humánreaktor” című projekt tárgyában érkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról (az írásbeli anyag helyben kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

27. Előterjesztés a „Hazavárunk Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó csapatépítő, közösségformáló tréning helyszínének biztosításához
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

28. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kötendő közfeladat ellátási szerződésről (1. olvasat)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
29. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

30. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök