2018.02.22

 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.február 22-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester
 

Napirend:

​1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló …/2018. ( III. 1.) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Keresztessy Csilla aljegyző

2. Előterjesztés az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Keresztessy Csilla aljegyző

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Keresztessy Csilla aljegyző

 

4. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Keresztessy Csilla aljegyző

 

5. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Szentivánszkiné dr. Örkény Anna intézményvezető

 

6. Előterjesztés a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntéshozatalról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

7. Előterjesztés a köztemetés tárgyában kiírt pályázatra érkezett pályázati anyagok elbírálásáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

8. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. által szervezett 2017-2018 és a 2018-2019. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásának 2018. évi pénzügyi támogatási keretének meghatározásáról.

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

 

9. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti díjakkal történő elszámolásáról, illetve a Kft. folyószámlahitel igényléséről.

Előterjesztő: Tönkő Péter ügyvezető

10. Saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása (Áht.29/A.§)

Előterjesztő:  Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető

 

11Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetésének II. ütemben történő tárgyalásáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

12. Előterjesztés a mérlegtételek rendezéséról

Előterjesztő: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető

13. Előterjesztés az orfűi és balatonszéplaki ingatlanok 2017. évi hasznosításáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

15. Előterjesztés a település arculati kézikönyv – és a településképi rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, Bánfalvi Zoltán főépítész

 

16. Előterjesztés a választási bizottságok tagjainak a megválasztásáról

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor HVI vezető

 

17. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

18.Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztők: bizottsági elnökök