Értesítések házszám változásról

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Tisztelt Ügyfelünk!

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címadatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet írja elő. A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését. A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

 • beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
 • beépítésre szánt területen fekvő telken,
 • létesített épületnek,
 • létesített épületen belül található lakásnak,
 • létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedélyköteles pincének,
 • beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
 • épületet létesítettek,
 • létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedélyköteles pince található,
 • olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

 • település neve
 • postai irányítószám
 • közterületnév
 • közterületjelleg
 • házszám
 • ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
 • ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
 • ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A nyilvántartás naprakészen tartásáról szentlőrinci, ingatlanok esetében a város jegyzőjének nevében a Anyakönyvi és Nyilvántartási ügyintézője gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével. A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára kerül sor. Házszám hiánya esetén a házszám megállapításáról is döntést hoz. Amennyiben az újraházszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.

Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembevételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.szentlorinc.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

Szentlőrinc, 2018. február 26.
Dr. Tóth Sándor jegyző sk.