Ügymenetek

Társasházak
Tájékoztató társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárásának megindításához. Megtekintés
Anyakönyvvezető
Ügymenet születés anyakönyvezése.  Megtekintés
Ügymenet Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet házassági szándék bejelentése. Megtekintés
Ügymenet házasság névviselési forma. Megtekintés
Ügymenet haláleset bejelentése. Megtekintés
Családi név korrekciója. Megtekintés
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem. Megtekintés
Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem. Megtekintés
Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem. Megtekintés
Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem. Megtekintés
Adóigazgatás
Tájékoztató a településen fizetendő helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett magánszemélyek kommunális adója helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Csonkamindszent Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett magánszemélyek kommunális adója helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat illetékességi területén bevezetett magánszemélyek kommunális adója helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat illetékességi területén bevezetett magánszemélyek kommunális adója helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő mezőőri hozzájáruásról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő mezőőri hozzájáruásról. (2) Megtekintés
Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójáról Okorvölgy. Megtekintés
Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójáról Szentkatalin. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett a reklámhordozók utáni építményadóról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett a reklámhordozók utáni építményadóról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő mezőőri hozzájáruásról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett épitmány adó helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett épitmány adó helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta Község Önkormányzat illetékességi területén bevezetett épitmány adó helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójáról Hetvehely. Megtekintés
Ügymenet adó járulék, pótlék mérséklés, részletfizetés, törlés méltányossági eljárással kapcsolatban. Megtekintés
Tájékoztató a Csonkamindszent településen fizetendő helyi és gépjármű adóról. Megtekintés
Ügymenet adó és értékbizonyítvány.pdf Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő talajterhelési díjról (1). Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő talajterhelési díjról (2). Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő talajterhelési díjról. Megtekintés
Tájékoztató termőföld bérbeadása utáni adó. Megtekintés
Tájékoztató Kacsóta termőföld bérbeadása utáni adó. Megtekintés
Tájékoztató Szentlőrinc termőföld bérbeadása utáni adó. Megtekintés
Tájékoztató Csonkamindszent termőföld bérbeadása utáni adó. Megtekintés
Tájékoztató Szentlőrinc termőföld bérbeadása utáni adó (1). Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő helyi és gépjármű adóról. Megtekintés
Tájékoztató magánfőzot párlat jövedéki adójáról. Megtekintés
Tájékoztató Kacsóta magánfőzot párlat jövedéki adójáról. Megtekintés
Tájékoztató Szentlőrinc magánfőzot párlat jövedéki adójáról. Megtekintés
Tájékoztató Csonkamindszent magánfőzot párlat jövedéki adójáról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta településen fizetendő HIPA helyi adóról. Megtekintés
Tájékoztató a Csonkamindszent településen fizetendő HIPA helyi adóról. Megtekintés
Tájékoztató a Kacsóta településen fizetendő helyi és gépjármű adóról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő HIPA helyi adóról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő HIPA helyi adóról (1). Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő helyi adókról. Megtekintés
Tájékoztató a Szentlőrinc településen fizetendő helyi adókról (1). Megtekintés
Tájékoztató a  gépjármű adóról. Megtekintés
Tájékoztató a  gépjármű adóról (1). Megtekintés
Tájékoztató a  gépjármű adóról (2). Megtekintés
Tájékoztató a  gépjármű adóról (3). Megtekintés
Tájékoztató a településen fizetendő helyi és gépjármű adóról 2. Megtekintés
Ügymenet általános adó tájékoztató. Megtekintés
Termofold_berbeadas-Adatlap. Megtekintés
Maganfozes-bejelentes. Megtekintés
Tulajdonjog megszerzés párlat. Megtekintés
Tajekoztato_KATA_alanyoknak. Megtekintés
Tajekoztatas_gepjarmuado-kotelezettsegrol. Megtekintés
Építéshatóság
Ügymenet bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése. Megtekintés
Ügymenet engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet építési engedély iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet bontási engedély iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet fennmaradási engedély iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem. Megtekintés
Hagyaték
Ügyfél nyilatkozata hagyatéki eljárás mellőzésével  
Ügymenet öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon 2. Megtekintés
Ügymenet Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt. Megtekintés
Ügymenet valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt. Megtekintés
Ügymenet öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon zárlat. Megtekintés
Ügymenet Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett számla. Megtekintés
Ügymenet öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon. Megtekintés
Ügymenet bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt. Megtekintés
Ügymenet olyan személynek a bejelentése. Megtekintés
Hazatelepülés
Ügymenet Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után. Megtekintés
Házszám
Tájékoztatás házszám meghatározása. Megtekintés
Ipari tevékenység telephely
Ügymenet telepengedély kiadására irányuló kérelem. Megtekintés
Ügymenet Telepengedély kiadására irányuló kérelem (2). Megtekintés
Ügymenet ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról. Megtekintés
Ügymenet telephely gépjármű tárolás. Megtekintés
Közművelődés
Ügymenet közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozat benyújtása. Megtekintés
Panasz
Ügymenet a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. Megtekintés
Ügymenet panaszok és a közérdekű bejelentések. Megtekintés
Parlagfű növényvédelem fakivágás
Ügymenet közterület fakivágási kérelem. Megtekintés
Ügymenet Bejelentés parlagfű. Megtekintés
Rendezvény zenés táncos rendezvény
Ügymenet rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről. Megtekintés
Ügymenet rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése. Megtekintés
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Megtekintés
Szálláshely
Ügymenet nem üzleti célú közösségi szálláshely törlés. Megtekintés
Ügymenet Nem üzleti célú közösségi szálláshely bejelentés. Megtekintés
Ügymenet nem üzleti célú közösségi szálláshely. Megtekintés
Szociálisigazgatás gyermekvédelmi ügyek
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem. Megtekintés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Megtekintés
Ügymenet rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet települési támogatás. Megtekintés
Talált tárgy
Ügymenet a találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan. Megtekintés
Tájékoztató a talált dolgokkal kapcsolatos eljárásról. Megtekintés
Ügymenet Állatvédelem, egézségügy marhalevél méhek
Ügymenet állatvédelmi bejelentés. Megtekintés
Ügymenet méhraj észlelésének. Megtekintés
Ügymenet Marhalevél megsemmisítésre. Megtekintés
Ügymenet Marhalevél. Megtekintés
Ügymenet Marhalevél kiigazítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Marhalevél pótlása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Méhészkedés. Megtekintés
Ügymenet állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet méhek beszállításának bejelentése. Megtekintés
Ügymenet Méhek. Megtekintés
Ügymenet Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet kereskedelem piac termelői piac vásár  
Ügymenet piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem. Megtekintés
Ügymenet vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem. Megtekintés
Ügymenet az üzlet megszűnésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése. Megtekintés
Ügymenet Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem. Megtekintés
Ügymenet Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés. Megtekintés
Ügymenet piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése. Megtekintés
Ügymenet helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése. Megtekintés
Ügymenet bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése. Megtekintés
Ügymenet Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentés1. Megtekintés
Ügymenet piac megszűnésének bejelentése. Megtekintés
Üzemeltetés piac megszűnésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése. Megtekintés
Ügymenet vásár megszűnésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése. Megtekintés
Ügymenet üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése. Megtekintés
Ügymenet vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem. Megtekintés
Ügymenet Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény200 méteres közúti  távolságon belül a szesz. Megtekintés
Ügymenet kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról (2). Megtekintés
Ügymenet kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról. Megtekintés