Támogatások

Szentlőrinci Közterület Felügyelet eFt-ban      
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 5 308 6 101      
Ezen belül: - működési bevétel 922 760      
                 - önkormányzati támogatás          
Személyi juttatás:  4 299 4 990      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  949 991      
Dologi kiadások: 60 120      
           
Mezőőri szolgálat          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 3 120 3 330      
Ezen belül: - működési bevétel          
                 - önkormányzati támogatás          
Személyi juttatás:  2 037 2 287      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  451 457      
Dologi kiadások: 632 586      
           
           
Szociális Szolgáltató Központ           
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 153 206 183 548      
Ezen belül: - működési bevétel 34 696 34 465      
                 - önkormányzati támogatás 16 214 7 548      
Személyi juttatás:  93 576 116 165      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  22 308 23 684      
Dologi kiadások: 33 440 42 496      
Felhalmozás 3 882 1 203      
           
           
           
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 108 806 125 594      
Ezen belül: - működési bevétel 21 194 25 119      
                 - önkormányzati támogatás 30 558 47 251      
Személyi juttatás:  37 459 45 770      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  8 643 9 192      
Dologi kiadások: 62 529 69 650      
Felhalmozás 175 982      
           
           
Közös Önkormányzati Hivatal          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 182 827 217 223      
Ezen belül: - működési bevétel 8 372 10 363      
                 - önkormányzati támogatás 4 453 14 916      
Személyi juttatás:  126 108 150 161      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  30 156 31 503      
Dologi kiadások: 26 480 27 036      
           
           
           
Önkormányzati támogatások:          
    Közvetlen (Ft)    természetbeni (Ft-ban)*
  2017.év 2018. év 2017. év 2018.év  
Sport egyesület 11 676 8 410 2 096 1 676  
Civilszervezetek 2 965 3 600 73 72  
Nemzetiségi Önkorm. 363 278 125 125  
Szentlőrinci Kistérségi Óvóda és Bölcsőde 9 773 10 143      
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 30 558 47 251      
Szociális Szolgáltató Központ  16 214 7 548      
Közös Önkormányzati Hivatal 4 453 14 916      
Lőrinc-Med NKft. 0 0      
Szentlőrinci Média Nkft. 1 995 2 400      
Szentlőrinci Közüzemi Nkft. 11 225 14 793      
           
           
           
*ingyenes ingatlan használat, ………………………………………… stb.      

 

Szerződés lista

Ssz. Szerződés kelte Szerződő másik fél Szerződés tárgya Ügyiratszám
1 2018.01.04 Dr. Turi Ákos TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 001/932-1/2018
2 2018.01.16 Tóth-Lauts Brigitta Mobiltelefon használatba adása 001/932-2/2018
3 2018.01.31 Szentlőrinci Polgárőr Egyesület Támogatási szerződés (400.000,- Ft) 001/932-3/2018
4 2018.02.21 Dr. Váradi János Ügyvédi megbízási szerződés (Szentlőrinc 255/35. hrsz Társasház rendezése) 001/932-4/2018
5 2018.01.24 Dél-Kom Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 001/932-5/2018
6 2018.03.01 Danubiusbeton Dunántúl Kft. Ingó adásvételi szerződés 001/932-6/2018
7 2018.01.05 Szentlőrinci Római Katolikus Egyházközösség Temető fenntartási és üzemeltetési szerződés 001/932-7/2018
8 2018.01.16 Borbás László Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút közlekedésbiztonsági auditjának elkészítése (TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009) 001/932-8/2018
9 2018.02.27 Forró és Társai Bt. Magántemetkezés Vállalkozási szerződés köztemetés feladatainak ellátására 001/932-9/2018
10 2018.03.20 E-Szoftverfejelsztő Kft. Vállalkozási szerződés KATASZTERI rendszer adatmegőrzési szolgáltatás 001/932-10/2018
11 2018.03.12 PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. Megállapodás támogatásról (500.000,- közérdekű célra) 001/932-11/2018
12 2018.03.12 PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. Részvényadásvételi szerződés 001/932-12/2018
13 2018.03.12 PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. Megszüntető szerződés 001/932-13/2018
14 2018.03.08 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Támogatási szerződés iparterület fejlesztése Szentlőrincen (TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007) 001/932-14/2018
15 2018.03.19 NISZ Zrt. Minősített bizalmi szolgáltatás (elektronikus bélyegzés) 001/932-15/2018
16 2018.03.19 NISZ Zrt. Minősített időbélyegzés szolgáltatás 001/932-16/2018
17 2018.02.26 Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos energia beszedés lebonyolítása 001/932-17/2018
18 2018.02.12 Dr. Burrat Husam Fegyelmi eljárásban jogi szakértő (Koltai Péter azbeszt ügy) 001/932-18/2018
19 2018.04.04 Kocsis Zoltánné Mobiltelefon használatba adása 001/932-19/2018
20 2018.04.12 Neiczer-Győri Zsuzsanna SIM kártya használatba adása 001/932-20/2018
21 2018.03.10 Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet Gyereknapi rendezvény egészségügyi biztosítása 001/932-21/2018
22 2018.03.02 Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány Támogatási szerződés (80.000,-) 001/932-22/2018
23 2018.02.26 Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete Együttműködési szerződés Fehérfény Online Magazin 001/932-23/2018
24 2018.03.01 Baranya-Víz Zrt. Vállalkozási szerződés Szentlőrinc V. sz. szennyvíz átemelőben üzemelő 1 db szivattyú cseréje 001/932-24/2018
25 2018.04.06 Dél-Kom Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (Munkácsy M. u. 14.) 001/932-25/2018
26 2018.03.01 AgroHeBa Kft. Növényvédelmi tanácsadás 001/932-26/2018
27 2018.02.01 Élményzóna Egyesület Közfeladat-ellátási megállapodás 001/932-27/2018
28 2018.04.27 Hajdú Henriett Krisztina Adásvételi szerződés (Szentlőrinc 40/5. hrsz) 001/932-28/2018
29 2018.05.04 Volcsányi Gábor Megbízási szerződés információbiztonsági felelős feladtakör ellátására 001/932-29/2018
30 2018.05.09 Illés Barna Megállapodás 0207/12. hrsz (kivett szeméttelep) és Mátyás király utcai újtelep kaszálása 001/932-30/2018
31 2018.05.19 Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Kölcsönlakás című előadás egyszeri bemutatása 001/932-31/2018
32 2018.05.04 Herendi Csaba Mobiltelefon használatba adása 001/932-32/2018
33 2018.04.27 Baranya-Víz Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 001/932-33/2018
34 2018.05.10 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Haszonkölcsön szerződés módosítása (Szentlőrinc 711/1.) 001/932-34/2018
35 2018.05.30 Halas Ernő József és Bonyai Lajos Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés (Szentlőrinc külterület 0210/8. hrsz) 001/932-35/2018
36 2018.04.27 Baranya-Víz Zrt. Szennyvíztisztító telepen keverő berendezés felújítási munkái 001/932-36/2018
37 2018.05.29 Opten Informatikai Kft. Kiegészítő szerződés 001/932-37/2018
38 2018.05.14 SyncTrade Ker. Kft. Raktárbérleti szerződés (Szentlőrinc, Deák F. u. 2. régi fogda) 001/932-38/2018
39 2018.05.24 Langer Dávid Feltöltőkártyás mobiltelefon használatba adása 001/932-39/2018
40 2018.04.17 Tízpróba Magyarország Kft. Partneri megállapodás (I. Decathlon-Szentlőrinc futás) 001/932-40/2018
41 2018.01.02 Bolbach János Megbízási szerződés ingatlan kataszteri feladatok ellátása 001/932-41/2018
42 2018.04.26 RFC Promotion Kft. Azbeszt tartalmú betoncsövek kezelése (Könyves K. u. 4. és Gárdonyi G. u. 11.) 001/932-42/2018
43 2018.06.08 Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület Támogatás 250.000,-  001/932-43/2018
44 2018.06.08 Szentlőrinci Polgárőr Egyesület Támogatás 300.000,-  001/932-44/2018
45 2018.06.08 Szentlőrinci Sportegyesület  Támogatás 340.000,-  001/932-45/2018
46 2018.06.08 Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány Támogatás 300.000,-  001/932-46/2018
47 2018.06.08 Szentlőrinci Ifjúsági Műhely Támogatás 100.000,-  001/932-47/2018
48 2018.06.08 Harmónia Kulturális Nőegylet Támogatás 40.000,-  001/932-48/2018
49 2018.06.08 Szentlőrinci Férfi Szabadidő Klub Támogatás 70.000,-  001/932-49/2018
50 2018.06.08 Szentlőrinc-Urbach Testvérvárosi Partnercsoport Támogatás 250.000,-  001/932-50/2018
51 2018.06.08 Szentlőrinci Mozgáskorlátozottak Klubja Támogatás 80.000,-  001/932-51/2018
52 2018.06.08 Fúvószenekari Baráti Kör Támogatás 170.000,-  001/932-52/2018
53 2018.05.28 Baranya-Víz Zrt. Szentlőrinc, Erzsébet u. szennyvízakna fedlapok cseréje 001/932-53/2018
54 2018.06.07 Lafarge Cement Magyarország Kft. Támogatási szerződés 5.000.000,-  001/932-54/2018
55   Sóti Dezső Győző Temető nyilvántartás szoftver 001/932-55/2018
56 2018.06.27 Pollerné Gornyec Tünde SIM kártya és telefon visszavétel 001/932-56/2018
57 2018.06.08 Szentlőrinci Nyugdíjas Klub Támogatási szerződés (100.000,- ) 001/932-57/2018
58 2018.07.18 VisualCOM Kft. Vállalkozási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100 marketingeszközök készítése) 001/932-58/2018
59 2018.05.07 Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület Bérleti szerződés (Kodolányi u. 13. informatikai képzés) 001/932-59/2018
60 2018.07.01 Szentlőrinci Polgárőr Egyesület Használati megállapodás (Kossuth L. u. 1. 2 db helyiség 368/2/A/27. és 368/2/A/28. hrsz) 001/932-60/2018
61 2018.07.03 Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány Támogatás 300.000,-  001/932-61/2018
62 2018.07.25 Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület Használati megállapodás (Kodolányi u. 13. 1 db helyiség 723/1. hrsz.) 001/932-62/2018
63 2018.08.14 Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület Támogatási szerződés (300.000,- ) 001/932-63/2018
64 2018.07.20 Hegyhát-Mácsa Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) kézműves sátrak beszerzése 001/932-64/2018
65 2018.07.17 PTI Communications Kft. Vállalkozási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) rendezvényszervezési és catering tevékenység ellátása (1-2. rész) 001/932-65/2018
66 2018.03.28 Végvári és Társa Bt. Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) Ifjúsági Közösségi Műhely létrehozásának segítése és Ifjúsági Cselekvési Terv elkészítése 001/932-66/2018
67 2018.04.09 Dr. Turi Ákos Megbízási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 001/932-67/2018
68 2018.04.09 Dr. Turi Ákos Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 001/932-68/2018
69 2018.08.15 TERV-PRO Kft. Tervezési szerződés Szentlőrinci közvilágítás korszerűsítése 001/932-69/2018
70 2018.08.23 RFC Promotion Kft. Vállalkozási szerződés (Szentlőrinc 40/18 és 40/19. hrsz alatti ingatlanról betoncsövek elszállítása, terület rehabilitációja 001/932-70/2018
71 2018.08.06 Komplex Consult Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) vállalkozói igényfelmérés és erre épülő online kataszter készítése 001/932-71/2018
72 2018.07.02 Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. Együttműködési megállapodás közfoglalkoztatásra 001/932-72/2018
73 2018.07.20 Full Sales Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) egészségmegörzést támogató eszközök beszerzése 001/932-73/2018
74 2018.08.10 Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. Településüzemeltetési megállapodás módosítása 001/932-74/2018
75 2018.07.24 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Támogatási szerződés (TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008) Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen 001/932-75/2018
76 2018.08.29 Szakács Honoráta Meglévő előfizetéshez tartozó SIM kártya használatba adása 001/932-76/2018
77 2018.08.29 H-Copex Irodatechnika Kft. Bérleti és Teljeskörű üzemeltetési szerződés (Canon IR 2520i A3-as másoló, hálózati nyomtató és szkenner - adó) 001/932-77/2018
78 2018.08.28 Helian NaTour Szolgáltató Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) 1 db külföldi tanulmányút megszervezése (Sukosan) 001/932-78/2018
79 2018.09.03 Böbék Dániel Meglévő előfizetéshez tartozó mobiltelefon használatba adása 001/932-79/2018
80 2018.09.05 Szárazi Tamás Vállalkozási szerződés Önkormányzat tulajdonában álló belterületi közutak aszfaltburkolatának javítása 001/932-80/2018
81 2018.09.03 Kovács Krisztina Meglévő előfizetéshez tartozó SIM kártya használatba adása 001/932-81/2018
82 2018.08.29 Baranya-Víz Zrt. Vállalkozási szerződés Szentlőrinc Vásártér ivóvíz- és tűzivíz ellátás átalakítása (0184. hrsz) 001/932-82/2018
83 2018.09.12 Szentlőrinci Polgárőr Egyesület Támogatási szerződés (60.000,- Lobbi Parti őrzési feladatok) 001/932-83/2018
84 2018.08.17 Beni-Joy Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) I. Szentlőrinci Paraszti Játékok catering feladatok ellátása 001/932-84/2018
85 2018.09.04 Groupama Biztosító Zrt. Reklámszerződés (Lobbi Parti) 001/932-85/2018
86 2018.09.07 Metro Kereskedelmi Kft. Megállapodás webshopban irodai termékek beszerzéséhez Önkormányzat) 001/932-86/2018
87 2018.09.07 Metro Kereskedelmi Kft. Megállapodás webshopban irodai termékek beszerzéséhez (KÖH) 001/932-87/2018
88 2018.09.19 Profissimus Tanácsadó Iroda Kft. Vállalkozási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása (1. rész) 001/932-88/2018
89 2018.09.19 Tinktúra Bt. Vállalkozási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása (2. rész) 001/932-89/2018
90 2018.09.19 Tinktúra Bt. Vállalkozási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása (3. rész) 001/932-90/2018
91 2018.09.20 Digistar Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) eszközbeszerzés 001/932-91/2018
92 2018.08.30 Digistar Kft. Megbízási szerződés (EFOP-1.5.3-16-2017-00100) IT eszközbeszerzés 001/932-92/2018