Üvegzseb

Szentlőrinci Közterület Felügyelet eFt-ban eFt-ban
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év
Bevételi és kiadási főösszeg: 5308 6101
Ezen belül:  - működési bevétel 922 760
                    - önkormányzati támogatás    
Személyi juttatás:  4299 4990
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 949 991
Dologi kiadások: 60 120