Pályázati beszámoló (2019. január)

Szentlőrincen a 2018-as évben sok nagy volumenű beruházás indult útjának.

Humánreaktor pályázatunkkal az idei évben számos rendezvény valósult meg városunkban. A hátrányos helyzetű célcsoport mentorálása és képzése is elindult, sok ember tudott már a projekt keretein belül új szakmát vagy új képesítést szerezni. Intézményeinkben dolgozó szakembereink képzése is e projektből bővülhet, szélesedhet. Jövő évtől pedig egy térfigyelő rendszer is működni fog városunkban ennek a pályázatnak a jóvoltából, továbbá intézményeinkbe és az általános iskolába is szakembereket fogunk biztosítani 1 éven keresztül. (mediátor, pszichológus, logopédus, gyógy-fejlesztő pedagógus). 2019. márciusától pedig 100 középiskolás diákot részesítünk ösztönző támogatásban.

A másik EFOP forrásból finanszírozott projektünkből az idei évben megalakult a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely (SZIM), akik jelenleg 30 fővel működnek és a következő év elején a tagok létszámában jelentős növekedésre számítunk. Ebből a pályázatból jelenleg 7 fő 18-33 éves fiatalnak biztosít a város ösztönző támogatást, melyet 2019. januárjában 20-25 főre fog növelni. Elkészült ebből a projektből Szentlőrinc Város Ifjúsági és Cselekvési terve, továbbá vállalkozói igényfelmérést készítünk, hogy a fiataljaink tudják, hogy a környéken milyen munkahelyeken milyen állásokban tudnak elhelyezkedni. A jövő év elején 12 db önkormányzati lakás felújítása fog a projektből megvalósulni, melynek lakhatását pályázat útján lehet a 18-33 éves fiataloknak megpályázni. Ebből a pályázatból is az idei évben több sikeres rendezvény került megszervezésre Városunkban, melyet a következő években hagyományosan folytatunk.

Több TOP-os pályázatunk megvalósítása is elkezdődött:

Szentlőrinc és Tarcsapuszta között kialakításra kerülő kerékpárút vonatkozásában a 2018-as évben a tervezői munkák készültek el, illetve a kivitelezés előkészítése zajlott. Várhatóan a kerékpárút építése 2019-es év márciusában megkezdődhet.

Iparterület kialakítása pályázatunk és a Liszt Ferenc úti óvoda felújítása és bölcsőde bővítése is a tervezési szakaszba lépett az idei évben. Az építési munkálatok várhatóan 2019. tavasza és nyara környékén indulhatnak meg.

Az Általános Iskola konyhájának eszközfelújítása is pályázatból valósul meg, december végéig a beruházás fele valósul meg és a jövő év első felében teljesen új eszközökkel dolgozhatnak az iskolai konyha dolgozói.

Az ivóvíz minőség javító projektünk tervei elkészültek, a kivitelező a munkaterületet már átvette és 2019. tavaszán kezdi meg a munkálatokat.