Testületi ülés - 2015. március 26.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

 1. Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének
     2014. évi munkájáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 2.  Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
      …/2015.(……..) önkormányzati rendeletről
      Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
      Dr. Faragó Ágnes jegyző

 3.  Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2014-2019 évekre szóló gazdasági
      programjáról
      Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 4.  Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 5. Előterjesztés Szentlőrinc város közfoglalkoztatási programjáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 6. Előterjesztés Szentlőrinc város településüzemeltetésről szóló megállapodásáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 7.  Előterjesztés Szabadszentkirály Községi Önkormányzatnak átadandó eszközök
     térítés nélküli átadásáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 8. Előterjesztés a strandfürdő területének hasznosításáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 9. Előterjesztés Petrovics Gizella lakással kapcsolatos panaszáról
     Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10.  Előterjesztés folyószámla-hitel fedezet a Szentlőrinci Sportegyesület számára
      a 2015. évre vonatkozólag
      Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11.  Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
      Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12.  Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott
       hatáskörben hozott döntésekről
      Előterjesztő: bizottsági elnökök

13.  Egyebek

14.  Interpellációk, kérdések, közlemények