Testületi ülés - 2015. március 5.

 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 5-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

 1.    Előterjesztés a Mammel-Mementó Kft. 2014. évi temetőüzemeltetés és –fenntartás pénzügyi
        elszámolásáról (tárgyalja: PGB)
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 2.    Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi szakmai munkájáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 3.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
        …/2015.(………) önkormányzati rendeletről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 4.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
       nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet
       módosításáról
       Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
                          Dr. Faragó Ágnes jegyző

 5.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető
        ügyleteiből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 6.    Előterjesztés a feladat ellátási szerződések alapján ellátott szociális alapellátási feladatok
        2015. évi költségvetéséről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 7.    Előterjesztés a KEOP7.1.0/11-2012-0025. számú pályázathoz kapcsolódó
        Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadásáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 8.    Előterjesztés érdekképviseleti fórum tagjának kijelöléséről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
 
 9.    Előterjesztés a Pécsre bejáró gyermekek étkezési hozzájárulásának megfizetéséről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10.    Előterjesztés közszolgálati együttműködésről a Rádió 1 állomással
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11.    Előterjesztés a Dunántúli Naplóban való megjelenésről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12.    Előterjesztés az orfűi kulcsosház szállásdíjának meghatározásáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13.    Előterjesztés a Szentlőrinc 501/1. hrsz. alatti ingatlan értékesítését megelőző értékbecslés
        megrendeléséről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14.    Tájékoztató a Baranya Megyei Integrált Területfejlesztési Programba beadott fejlesztési
        javaslatokról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15.    Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
         Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17.    Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről
         Előterjesztő: bizottsági elnökök

18.    Egyebek

19.    Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások lakbérhátralékairól
         zárt ülés tartása javasolt!
         Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20.    Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. könyvvizsgálói jelentéséről
         zárt ülés tartása javasolt!
         Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

21.    Interpellációk, kérdések, közlemények