Testületi ülés - 2018.01.25.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

1.    Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2.    Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző

3.    Javaslat Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és a személyi illetmények fedezetéről.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

4.    Javaslat, Szentlőrinc Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti nyílt pályázati eljárás kiírására.
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5.    Döntés az önkormányzati ingatlanok kezelési feladataianak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő átcsoportosításról és bérbeadásáról szóló rendelet és a bérleti díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor – jegyző

6.    Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft és az önkormányzat között megkötendő közfoglalkoztatási elszámolási megállapodással kapcsolatos kérdésekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7.    Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

8.    Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző

9.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Ivóvízminőségjavító Program keretében fúrt ivóvíz kút kialakításához szükséges védőterület megvásárlásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10.    Előterjesztés a Szentlőrinc városi szennyvízelvezető hálózat (I., II, II. és IV. számú átemelők) felügyeleti rendszerének kiépítése tárgyában a Baranya-Víz Zrt.-vel megkötendő vállalkozási szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11.    Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-ben Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában levő elsőbbségi részvénnyel kapcsolatban tett ajánlatról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12.    Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13.    Előterjesztés a Szentlőrinci Polgárőr Egyesülettel megkötendő támogatási szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14.    Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15.    Beszámoló a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: Nyersné Gödöny Zsuzsanna intézményvezető

16.    Beszámoló a Szentlőrinci Sportegyesület 2017. évi létesítmény-használatáról
Előterjesztő: Keczeli Jenő Szentlőrinci Sportegyesület elnöke

17.    Beszámoló a közterület-felügyelet 2017. évi működéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18.    Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. részére biztosított ügyeleti díj hozzájárulás emeléséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19.    Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20.    Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

21.    Előterjesztés a megalakulás előtt álló Szentlőrinci Vállalkozók Egyesülete „Szentlőrinci” név használatára vonatkozó kérelméről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

22.    Beszámoló az azbesztcsövekkel kapcsolatosan felállított ideiglenes vizsgáló bizottság működéséről
Előterjesztő: Turi Zoltán bizottsági elnök

23.    Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24.    Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

25.    Egyebek

26.    Interpellációk, kérdések, közlemények