Testületi ülés - 2015. január 29.


Tisztelt Lakosság! 
 
Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

Napirend:

 1.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetéről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 2.    Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok
        tiszteletdíjáról szóló …/2015.(………….) önkormányzati rendeletről
        Előterjesztő: dr. Faragó Ágnes jegyző

 3.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2015. évi munka- és ütemtervéről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 4.    Előterjesztés Szentlőrinc város 2015. évi közfoglalkoztatási programjáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 5.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat és a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
        között kötendő közfoglalkoztatási szerződésről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 6.    Beszámoló a Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi munkájáról
        és 2015. évi munkatervéről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 7.    Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról,
        valamint a 2015. évi munka- és ütemtervéről
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 8.    Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiához szükséges
        partnerségi egyeztetés szabályairól
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 9.    Előterjesztés a Szentlőrinc-Királyegyháza közötti kerékpárút pótmunkáiról,
        illetve többletmunkáiról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10.    Tájékoztató a COSME Program 2014 projekt benyújtásáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11.    Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.
        taggyűlésén szavazás jóváhagyásáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12.    Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
        Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14.    Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben
        hozott döntésekről
        Előterjesztő: bizottsági elnökök

15.    Egyebek

16.    Interpellációk, kérdések, közlemények