KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01095

A projektet Szentlőrinc Város Önkormányzata a Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív program keretén belül a Miniszterelnökség támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósítja meg.

A projekt célja: Szentlőrinc Város Önkormányzat és a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal ASP központhoz való csatlakozása.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a 2. körben csatlakozik az ASP rendszerhez. A Hivatal illetékességi területéhez összesen 7 db település tartozik: Szentlőrinc Járásszékhely Város, Csonkamindszent Község, Helesfa Község, Hetvehely Község, Kacsóta Község, Okorvölgy Község és Szentkatalin Község, melyeknek összlakosság száma 8331 fő.

Szentlőrinc Járásszékhely Városában lévő központ mellett 2 településen működik kirendeltség (Helesfa és Hetvehely). Kiemelten fontos a lakosság gyors és megfelelő szintű ellátása, úgy hogy a hivatalok leterheltsége ne növekedjen, illetve az adminisztratív terhek csökkenjenek. Ezen célok a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén keresztül valósíthatóak meg.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati hivatalba összesen 11 db új munkaállomást (számítógép, monitor, szoftver) és 21 személyi kártyaolvasót kívánunk beszerezni a pályázat keretein belül, továbbá a Hivatal rendszereiben adatminőség javítást, adatmigrációt, tesztelést végzünk. A Közös Hivatal kollegái oktatásokon vesznek részt. A projekt eredményeként a Közös hivatal elektronikus ügyintézési folyamata kialakításra kerül, az ehhez kapcsolódó szabályzatok kidolgozásra kerülnek, a hozzájuk kapcsolódó rendeletek elkészülnek.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 01. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 06. 30.

A maximálisan elszámolható költségek: 6.999.995,- Ft

A Támogatás intenzitása: 100 %