Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Letölthető dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

-Személygépkocsi kezeléséről szóló szabályzat.

- Megállapodás munkamegosztás és felelősségváltozás rendjéről

- JEGYZŐI UTASÍTÁS 5/2021. ( IV. 9.) 

- JEGYZŐI UTASÍTÁS 2/2021. ( I. 22.) 

- jegyzői utasítás 02.2020. (III.6.)

- 4. szémú jegyzői utasítás

- 4. számú függelék Számviteli politika.

- 5. számú függelék Gazdálkodási szabályzat.

- 6. számú függelék Pénzkezelési szabályzat.

- 7. számú függelék Bankszámla kezelési szabályzat.

- 8. számú függelék Számla és rovatrend.

9. számú függelék a Jegyző intézkedése a pénzgazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátási rendjéről.

- 10. számú függelék Kötelezetségvállalás.

10. számú függelék Mellékletei.

- 11. számú függelék Eszközök értékelése.

- 12. számú függelék Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata.

13. számú függelék Leltár szabályzat.

14. számú függelék Önköltség számítási Szabályzat.

15. számú függelék  Pénztár Szabályzat.

- 16. számú függelék Iratkezelési Szabályzat.

- 17. számú függelék a Közérdekü adatok rendjéről szóló szabályzat.

18. számú függelék Információ átadási-szabályzat asp.

- 19. számú függelék Közszolgálati adatvédelmi szabályzat.

20. számú függelék Informatikia biztonsági szabályzat. 

- 21. számú függelék Informatikiai biztonság politika.

- 22. számú függelék Informatikia biztonsági cselekvési terv.

- 23. számú függelék Munkavédelmi szabályzat.

- 24. számú Munkavédelmi kockázat elemzési szabályzat.

25. számú függelék Közszolgálati adatvédelmi szabályzat.

- 26.  számú Képernyő előtti munkavégzés szabályzat.

- 27. számú függelék Közszolgálati szabályzat.

- 28. számú függelék Esélyegyenlőségi terv.

- 29. függelék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Utasítása az illetményelőleg felvételének eljárási rendjéről.

- 30. számú Tűzvédelmi szabályzat.

32. számú függelék Bélyegző kezelési szabályzat.

- 33. számú függelék Cafetéria szabályzat Önkormányzatok

34. Belső ellenörzés szabályzat.

35. Számú függelék Ellenőrzési nyomvonal.

36. számú függelék Szabálytalanságok kezelése

37. számú függelék Kockázat kezelési szabályzat.

- 38. számú függelék Belső ellenőrzési kézikönyv.

- 39. számú Beszerzési szabályzat.

- 40. számú Informatikai eszközök felhasználási szabályzata.

- Csonkamindszent Információátadási szabályzat.

- Helesfa Információátadási szabályzat.

- Hetvehely Információátadási szabályzat.

- Kacsóta Információátadási szabályzat.

- Okorvölgy Információátadási szabályzat.

- Szentkatalin Információátadási szabályzat.

- Szentlőrinc Információátadási szabályzat.

- Információátadási szabályzat.

- Szentlőrinc város vagyongazdálkodási terve

- Köztisztviselői etikai kódex

- Közzétételi szabályzat

- Terembérleti szabályzat

- Üdülési szabályzat

- Belső ellenőrzési terv