Testületi ülés - 2016.10.27.

  

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én (csütörtökön) 11.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

1. Előterjesztés a Korker-tex Kft-vel kötendő helyiségbérleti szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ működésének módosításáról, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin településsel a házi segítségnyújtás  feladatellátási szerződések megszüntetése
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Tájékoztató a 0121/24 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0121/47 hrsz-ú ingatlan kisajátítási határozatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása elnevezésű startmunka program keretében megvásárolni tervezett használt traktor és pótkocsi vételéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés az OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft energiabeszerzés és energiamonitoring feladatellátásra tárgyalások kezdeményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés Erdélyi tanulmányi kirándulás szervezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

12. Egyebek

13. Interpellációk, kérdések, közlemények

14. Előterjesztés szociális fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartása javasolt)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester