Testületi ülés - 2016.09.29.

  

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4.Előterjersztés az önkormányzat településrendezési eszközei módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Rendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés a Szentlőrinci Média Ideiglenes Bizottság koncepciójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a Szentlőrinc, belterület 1036/44 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Tájékoztató a 0121/24 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

10. Gráf József  és Aracs Viktória szentlőrinci lakosok kérelme az 1036/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés a 724/67 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan területrésze vagyoni jellegének megváltoztatásáról, ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

12. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítására irányuló nyertes pályázat megvalósításáról (az anyag később kerül kiküldésre)

13. Előterjesztés a közmunkaprogramok féléves előrehaladásáról (2016. március 1-től 2016. augusztus 31-ig)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés a közmunkaprogramok ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervről(az anyag később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Előterjesztés a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében kialakításra kerülő melegedő-fürdő öltöző rendkívüli kiadásairól (az anyag később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés az ECHO Tv ajánlatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

20. Egyebek

21. Interpellációk, kérdések, közlemények