Testületi ülés - 2016.06.30.

  

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló …../2016. ….önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

2. Előterjesztés költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a 2016. évi adóellenőrzési feladatok végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról
Előterjesztő: dr. Faragó Ágnes jegyző

4. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés szabad pénzeszközök látra szóló betétben történő elhelyezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés a START közfoglalkoztatási programokban megvásárolni tervezett nagy értékű eszközökről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés a Szentlőrinc 724/126 hrsz-ú és 724/129 hrsz-ú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Tájékoztató a 2016. évi uniós és hazai finanszírozású projektekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások állapotáról, a bérleti díjból származó bevételek felhasználásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés a Munkácsy u. 14. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításáról és bérbe adásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Előterjesztés Szentlőrinc kártya bevezetéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló START munka és egyéb közfoglalkoztatási programok előrehaladásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Szentlőrinc Keleti lakótelep vízellátása és szennyvízcsatornázása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

21. Egyebek
- Brantner- Koncz Alapítvány támogatási kérelme
az anyag később kerül kiküldésre
- Előterjesztés közfoglalkoztatottak javadalmazásáról

22. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat vételi ajánlatáról a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-ben levő üzletrészre (zárt ülés tartása javasolt) az anyag később kerül kiküldésre

23. Előterjesztés kitüntetések adományozásáról (zárt ülés tartása javasolt)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24. Interpellációk, kérdések, közlemények