Testületi ülés - 2016.05.26.

  

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

2. Előterjesztés az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről szóló …/2016 (…) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

3. Előterjesztés a Szentlőrinci Általános Iskola, EGYMI tag-intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési dokumentációjának elfogadásáról (szakmai program, SZMSZ)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Lőrinc-Med Nonprofit Kft pályázatának támogatásáról (Interreg, határon átnyúló)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Verasztó Hermin ügyvezető, orvosigazgató

7. Előterjesztés a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba való felvételről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a civil szervezetek és önszervező közösségek pályázatairól
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés a Szentlőrinc, Templom tér 5. szám alatti önkormányzati intézmény riasztójának és tűzjelző rendszerének kiépítéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft településüzemeltetési megállapodásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a Szentlőrinci Geotermia Zrt közgyűlési határozatai jóváhagyásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés a szociális feladatellátási szerződések módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

17. Egyebek

18. Interpellációk, kérdések, közlemények