Testületi ülés - 2016.04.28.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a település 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés a Mammel-Mementó Kft díjemelési kérelméről, temetői díjakat szabályozó szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

5. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

6. Előterjesztés a mezőőri járulékról szóló …../2016…..önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

7. Előterjesztés a közterület használatról szóló …../2016. önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

8. Előterjesztés a Szentlőrinci Általános Iskola, EGYMI, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

10. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási programokról (pénzügyi beszámoló)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés Szentlőrinc város külkapcsolati koncepciójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés a LafargeHolcim támogatási szerződéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek pályázati kiírásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Beszámoló a mezőőr 2015. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített beszámolójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a partnerségi egyeztetés szabályairól
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Tájékoztató a balatonszéplaki üdülő és orfűi Barátság Kulcsos ház 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

21. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

22. Egyebek

  • Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás
  • Tájékoztató a 2015. évi Lafarge támogatási összeg felhasználásáról

23. Interpellációk, kérdések, közlemények