Testületi ülés - 2016.03.31.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a Mammel-Mementó Kft díjemelési kérelméről, temetői díjakról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi szakmai beszámolójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

4. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai beszámolójáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Előterjesztés Szentlőrinc Város Ivóvízminőség-javító Programja (KEHOP 2.1.3.) közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos felhatalmazásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szentlőrinc-Tarcsapuszta Kerékpárút TOP-3.1-15. projekt benyújtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés a TOP projekt együttműködési megállapodásáról (TOP-2.1.1-15 – Barnamezős területek rehabilitációja)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés Szentlőrinc Város veszély-elhárítási terve felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés Szentlőrinc K-i lakótelep vízellátása és szennyvízcsatornázása tervdokumentációjáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés a közterületek használatáról, a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről és a burkolatbontások szabályairól szóló 10/2000.(IV.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés a 2015. évi Startmunka közfoglalkoztatási programok megvalósulási eredményeiről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft településüzemeltetési megállapodásáról (az anyag később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Településrendezési eszközök módosítása (az anyag később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés Szentlőrinc Város 20. jubileumi ünnepségének rendezvényéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Szentlőrinc Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Szentlőrinc városban kátyúzási munkák elvégzése
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

20. Egyebek

  • Földtulajdonosi képviselet földtulajdonosi gyűlésen

21. Interpellációk, kérdések, közlemények

22. Megállapodás módosítás a Szentlőrinci KÖH Hetvehelyi Kirendeltségének működéséről (zárt ülés tartása javasolt)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

23. Előterjesztés szociális fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartása javasolt)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester