Testületi ülés - 2016.02.11.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016.(……) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

3. Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

4.  Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2015.(VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc alapító okiratáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár Szentlőrinc alapító okiratáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés a 2016. évi START közfoglalkoztatási programokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a közfoglalkoztatást érintő külső és belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés a Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés a német, a horvát, a roma nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Tájékoztató Szentlőrinc város 2016. évi programjairól
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Tájékoztató a műfüves pálya támogatási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés Szentlőrinc város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Előterjesztés a Szentlőrinc, Keresztespuszta 0/a. szám alatti ingatlannak kapcsolatos felajánlásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés a polgármester cafeteria-juttatásáról
Előterjesztő: dr. Faragó Ágnes jegyző

17. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

18. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: bizottsági elnökök

21. Egyebek

22. Interpellációk, kérdések, közlemények