Testületi ülés - 2015. augusztus 6.

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 6-án (csütörtökön) 13.00 órakor tartandó ülésére. 
Az ülés helye: Városháza Díszterme (Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Tisztelettel:  Koltai Péter - polgármester

 

 

 

 

 

Napirend:

1. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló …./2015. (VIII….) önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Faragó Ágnes jegyző

2. Előterjesztés támogatást megelőlegező beruházási hitel kérelemről (busz pályázathoz kapcsolódóan)

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban levő KUL 659 frsz. busz értékesítéséről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4.  Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. Településrendezési eszközök módosításáról, Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Tájékoztató Szentlőrinc Város ivóvízhálózatának bemutatásáról, valamint a szennyvíztisztítás és elvezetés rövid-, illetve középtávú felújítási, fejlesztési javaslatairól

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Előterjesztés a Királyegyháza 048/5 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8.  Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratáról, Szervezeti – és Működési Szabályzatáról, szakmai programjairól

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Javadalmazási Szabályzatáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat és a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. között megkötetett településüzemeltetési megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés a Dunántúli Naplóban való megjelenésről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a Vasutas Települések Szövetségében fennálló tagsági jogviszony megszüntetéséről

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

15. Tájékoztató a két ülés közötti bizottsági munkákról és beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztők: bizottsági elnökök

16. Egyebek

- Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft taggyűlési felhatalmazó testületi döntésről (sürgősségi indítvány)

- Tájékoztató ASP szolgáltató központról (sürgősségi indítvány)

- Brantner-Koncz Alapítvány támogatási kérelméről (sürgősségi indítvány)

17. Interpellációk, kérdések, közlemények

18. Előterjesztés a szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) álláspályázat elbírálásáról (zárt ülés tartása javasolt)

19. Előterjesztés a Szentlőrinc, Erzsébet u. 54. számú ingatlan értékesítéséről  (zárt ülés tartása javasolt)

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

20.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester