Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

Tájékoztató az Eszterházy Egészségközpont beruházási projektről

Az alábbi információkkal az ESZTERHÁZY EGÉSZSÉGKÖZPONT KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE SZENTLŐRINCEN projekt helyzetéről tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

Városunk 2009-ben nyújtott be pályázatot az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodához a „TIOP-2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” pályázati kiírás keretében, új járóbeteg szakrendelő létrehozására.

A pályázat támogatást nyert, a támogatási szerződés aláírására 2009 augusztus 10-én került sor. A támogatási szerződés értelmében a projekt összköltségvetése 1 090 234 340 Ft, melyből:

Európai Uniós társfinanszírozás: 981 210 906 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Önrész vállalás: 109 023 434 Ft

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A fejlesztés eredményeként a szentlőrinci kistérség 20 településén élők és további 3 település lakossága juthat az EU tagországok polgárainak ellátásához hasonló színvonalú egészségügyi szakellátáshoz: Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók, Nagypeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet lakossága, összesen közel 17.000 ember számára válik elérhetővé helyben, vagy lakóhelyéhez igen közel a magas színvonalú szakorvosi ellátás.

Mivel az új szakrendelő kistérségi feladatokat lát el, ezért a pályázatban vállalt kötelezettségnek megfelelően, a támogatási szerződés 2009 augusztusi aláírásáig a felsorolt, a fejlesztésben érintett önkormányzatok 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot hoztak létre: a Lőrinc-Med Nonprofit Kft-t, amely végrehajtja a projekt kivitelezési feladatait és felelős annak munkálataiért, egyben a jövőben kizárólagos működtető szerve lesz az intézménynek.

2010 szeptemberéig lezajlottak a tervezési munkálatok, a műszaki engedélyeztetési eljárások, valamint megtörtént a projekt megvalósításán dolgozó vállalkozások kiválasztása. Az egészségközpont alapkőletételére 2010 szeptemberében ünnepélyes keretek között került sor. Ezt követően indultak meg a lakosság számára is már jól érzékelhető építési munkafázisok.

Mára lezárultak a külső építési munkálatok és jelenleg, 2011 januárjában már a belső kivitelezésnél tart az építkezés.

A szakrendelőben számos szakterületen valósulhat meg a gyógyulás. 14 szakmában és ehhez kapcsolódó további szakterületeken veheti igénybe a lakosság az új intézmény ellátásait, így: belgyógyászat, sebészet, traumatológia, nőgyógyászat egyben terhes gondozás is, gyermekgyógyászat, reumatológia, szemészet, tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat, ortopédia, pszichiátria, urológia. A tüdőgyógyászati szakrendeléshez csatlakozóan allergológiai ellátás szerepel a tervek között.
A gyógyító munkát korszerű diagnosztika támogatja majd. Az ultrahang szakrendelésen belgyógyászati, kardiológiai, urológiai és nőgyógyászati területeken végeznek majd vizsgálatokat. A röntgen diagnosztikához új generációs digitális röntgen kerül telepítésre, mely a megbízható diagnosztizáláson és lelettároláson túl a távleletezésben rejlő lehetőségeket teszi kihasználhatóvá. A laboratórium korábbi helyéről szintén beköltözik az egészségközpontba.

A lakosság egészségi problémáinak megfelelően további, a járóbeteg szakellátás részét képező kiegészítő terápiák is elérhetővé válnak, így a reumatológiai szakrendelés munkáját fizioterápia egészíti majd ki, valamint gyógytorna, tornateremmel és öltözővel. A rászorulók számára nyújtott szakszerű otthoni szakápolási tevékenységnek is háttér bázist biztosít majd az új egészségközpont.
A fejlesztés eredményeként az összevont alapellátási ügyelet és a védőnői szolgálatok is az új helyen, korszerű körülmények között folytathatják tovább munkájukat. Az egészségközpont helyet ad a szociális gondoskodás területén működő szervezeteknek. A fentiek mellett optikus és gyógyászati segédeszköz bolt is segíti majd a lakosság igényeinek kielégítését.

Az orvosok felvétele már megkezdődött, a szakemberek a környező nagy egészségügyi intézményekből érkeznek. A szakdolgozói munkakörökben a településen élő asszisztensek, nővérek és más szakemberek számára kívánunk elsődlegesen munkalehetőséget biztosítani. A várható dolgozói összlétszám körülbelül 40 fő.

A szakrendelő 1.300 négyzetméteren jön létre. Az épület tervezésében és majdani működtetésében energiatakarékosság érvényesül, mely a hazai egészségügyben példaértékű műszaki megoldásokkal párosul. Az épület a hagyományos gázüzem helyett a megújuló energiákat hasznosítja, hőellátása a hőszivattyús geotermiális rendszer korszerű változatával kerül megoldásra. Ehhez 6db 100 méter mély kút biztosítja majd a megfelelő energiát. A rendszer kor színvonalának történő megfelelését az is adja, hogy a hőellátás mellett klimatizálást is biztosít. A geotermiális rendszer alkalmazásával a fűtési kiadások legalább harmadával lehetnek kevesebbek egy hasonló méretű, de hagyományos gázfűtéssel működő intézményéhez képest és a megtakarítást tovább növeli, hogy a klimatizálás nem jár együtt magas elektromos áram kiadással. A használati meleg vizet 10 darab napkollektor biztosítja majd. A megújuló energiaforrások kihasználása kapcsán keletkező megtakarítást a lakosság egészségügyi ellátásának színvonalasabbá tételére fordítjuk.

Bár az elmúlt hetek téli időjárása az építkezésnek nem mindig kedvezett, a kivitelezés erős ütemben zajlik. Célunk, hogy az új egészségközpontot a lakosság minél hamarabb birtokába vehesse, az átadás várható időpontja 2011 tavaszi, nyári hónapjai. Ennek időpontja az egészségügyi szakhatósági engedélyezési eljárások ütemétől függ. A tavasz során nyílt napot szervezünk, melynek keretében a lakosság részletesen megismerkedhet mindazzal, amit az új szakrendelő számára nyújt majd.
Az épületet akadálymentesítettként építjük, így valamennyi fogyatékossággal élő lakos társunk el fogja tudni érni az egészségügyi ellátásokat.

Kedvezményezett:
Lőrinc-Med Nonprofit Kft
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45/c.
Tel: 06 1 / 273 4250
www.esza.hu
hazaitamogatas@esza.hu

ÚMFT infovonal:
Tel: 06 40 638 638
www.nfu.hu
nfu@nfu.gov.hu

   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Köszönjük mindazok munkáját és fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy benyújtott pályázatunk sikeresnek bizonyult, továbbá mindazokét, akik jelenleg az új szakrendelő kivitelezésén, elkészültén dolgoznak!