Törvényességi felügyelet

A közfeladatot ellátó szervek felettes, illetve felügyeleti szervének vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek elérhetőségei.

Szentlőrinc Város Önkormányzat felügyeleti szerve:
Baranya Megyei Kormányhivatal
 
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Tel.: 06-72 507-000
Fax: 06-72 507-012
E-mail: hivatal@bamkh.hu
Honlap: www.bamkh.hu
Kormánymegbízott: dr. Horváth Zoltán
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-16.30
  péntek: 8.00-14.00