Testületi űlés 2020.10.22

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. október 22. napján (csütörtökön)

13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

Helye: Városháza Díszterme

 

Napirend:

 

 1. Beszámoló a Szentlőrinci MÉDIA Nonprofit Kft. 2020. évi első féléves működéséről - Előterjesztő: Koller Zoltán - ügyvezető
 2. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról – Előterjesztő: Junácski József - ügyvezető
 3. Beszámoló a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi első féléves működéséről – Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető
 4. Belső ellenőrzési jelentés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszerzési gyakorlata tárgyú vizsgálatáról – Előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
 5. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2020. (IX.24.) KT határozatában előírt intézkedési tervekről – Előterjeesztő: dr. Verasztó Hermin - ügyvezető; Junácski József – ügyvezető és Koller Zoltán – ügyvezető
 6. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatáról (I. olvasat) Előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
 7. Előterjesztés a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződésről – Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 8. Előterjesztés az EKR000259622020 számú „Közvilágítás korszerűsítés” tárgyban kiírt Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásról - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 9. Beszámoló az utolsó tájékoztatás óta történt változásokról a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 10. Előterjesztés az Interreg pályázat keretében ajánlattételre meghívandó műszaki ellenőrökről - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 11. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-20 benyújtandó pályázat keretében fejlesztendő piac helyszínének meghatározásáról - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 12. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében „Gépjármű vezetői képzés támogatása” tárgyában új felhívás kiírásáról - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 13. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében „Ösztönző támogatás” tárgyában új felhívás kiírásáról - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 14. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról – Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
 15. Előterjesztés a Szentlőrinci Önkéntes Csikasz Kisállatvédő Egyesület támogatási kérelméről – Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 16. Előterjesztés a Szentlőrinci Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről – Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 17. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
 18. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról - Előterjesztő: bizottsági elnökök
 19. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében lakhatási támogatásban részesítettek hiánypótlásának értékeléséről - Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (Zárt ülés tartása javasolt)
 20. Egyebek
 21. Interpellációk, kérdések, közlemények

Szentlőrinc, 2020.  október 16.

Koltai Péter s.k.

  polgármester