Testületi űlés 2020.11.05

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. november 5. napján (csütörtökön)

8.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Városháza Díszterme

 

Napirend:

 

1. Döntés a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 kódszámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” elnevezésű projektben megépítésre kerülő csarnok és szociális iroda bérletére kiírt pályázati felhívásra beérkezett ajánlatról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

 

2. Előterjesztés az INTERREG - A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala c. HUHR/1901/2.1.3/0051 kódú, projektünk keretében, ajánlattételre meghívandó nemesi családok kutatását és kiadvány írását készítő kutatók listájáról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

 

3. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, benyújtandó pályázat keretében ajánlattételre felkért vállalkozások közül a nyertes ajánlattevő elfogadásáról
– előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

 

4. Döntés a Chillion Kft. kérelméről – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

Szentlőrinc, 2020.  november 3.

Koltai Péter s.k.

  polgármester