Testületi űlés - 2020.08.19.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. augusztus 19. napján (szerdán)

13.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Városháza Díszterme

(7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

 

Napirend:

 1. Előterjesztés a „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó lakhatási pályázat kiírásáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában meghívandó vállalkozásokról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 3. Előterjesztés a Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 50. (95/5. hrsz.) szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházásáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 4. Előterjesztés Tönkő Péter ügyében indítandó eljárásról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (ZÁRT ülés)
   

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék! A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az 1. és 2. pont vonatkozásában a pályázatok eredményes megvalósítása, a 3. pont esetében az ügyfél személyes érdeke, illetve a 4. pont vonatkozásában a törvényi határidő megtartása indokolta.

Szentlőrinc, 2020.  augusztus 18.
Koltai Péter s.k.
polgármester