Testületi űlés - 2020.06.25.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. június 25. napján (csütörtökön)
13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

Napirend:

1.    Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri határozatokról, a megtett intézkedésekről és beszámoló Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési helyzetéről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2.    Előterjesztés a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
előterjesztő: Koller Zoltán - ügyvezető

3.    Előterjesztés a Szentlőrinci Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő média közszolgáltatási szerződés megkötéséről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, dr. Tóth Sándor – jegyző, Koller Zoltán – ügyvezető

4.    Beszámoló a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról
előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

5.    Előterjesztés a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának új tagjának megválasztásáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6.    Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról
előterjesztő: Junácski József - ügyvezető

7.    Beszámoló a közfoglalkoztatási program első negyedéves eredményeiről - előterjesztő: Koltai Péter
polgármester, Junácski József - ügyvezető

8.    Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása tárgyában
előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

9.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

10.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

11.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

12.    Tájékoztatás Szentlőrinc belterületi útjainak állapotáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13.    Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14.    Előterjesztés „Zöld Város kialakítása Szentlőrincen TOP-2.1.2-16” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonásáról és a javasolt módosításokkal történő újbóli kiírásáról
előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

15.    Előterjesztés a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében a „B” kategóriás gépjármű vezetési oktatást végző cégek kiválasztásáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16.    Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat 2. ütem döntés a beérkezett pályázatokról az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódóan
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

17.    Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában meghívandó vállalkozásokról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

18.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

19.    Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 azonosítószámú „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” című, valamint TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „ A szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projektek kivitelezése tárgyában és az eljárásra meghívandó kivitelezési vállalkozások névsoráról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

20.    Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

21.    Javaslat a TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás szerint "IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE SZENTLŐRINCEN", című projekt keretében két, egyenként 442,7 m2 hasznos alapterületű univerzális üzemcsarnokok bérbeadásáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

22.    Beszámoló a szentlőrinci köztemető 2019. évi üzemeltetéséről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

23.    Javaslat Szentlőrinc Város Önkormányzata biztosításának felülvizsgálata tárgyában
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (az előterjesztés 2020. június 22-én kerül kiküldésre, e-mailben)

24.    Beszámoló a Polgármester 2020. első félévben kivett szabadságáról
előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

25.    Előterjesztés a Szentlőrinc, 1036/58. hrsz. telek értékesítésre történő kijelöléséről (zárt ülés)
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

26.    Javaslat kitüntetések adományozására (zárt ülés) – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

27.    Egyebek

28.    Interpellációk, kérdések, közlemények

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék!

Szentlőrinc, 2020.  június 18.
Koltai Péter s.k.
polgármester