Testületi űlés - 2020.03.26.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. március 26. napján (csütörtökön)
13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
 

Napirend:

1.    Előterjesztés a BRA-VAS Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodásról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (az anyag 2020. március 23-án, hétfőn kerül kiküldésre)

2.    Előterjesztés Szentlőrinc Város 2019-2024. év közötti gazdasági programjáról és fejlesztési tervéről
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3.    Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-2024. év közötti ingatlanfejlesztési koncepciójáról 
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4.    Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadásáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

5.    Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal között a 6/2020. (III.4.) TT. számú határozattal elfogadott „Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről”
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6.    Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában meghívandó vállalkozásokról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

7.    Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

8.    Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában és az eljárásra meghívandó kivitelezési vállalkozásokról
előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

9.    Előterjesztés a TOP-4.2.1.-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére meghívandókról
előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

10.    Előterjesztés a TOP-3.2.1.-16-BA1-2017-00022 azonosítószámú „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” című projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenységek elvégzésére meghívandókról
előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

11.    Tájékoztatás a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 számú a „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt keretein belül a kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett árajánlatokról
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

12.    Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati Ösztönző támogatási program pályázati felhívás benyújtási határidő hosszabítására vonatkozóan
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

13.    Egyebek

14.    Interpellációk, kérdések, közlemények
 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék!

Szentlőrinc, 2020.  március 20.
Koltai Péter s.k.
polgármester