Testületi űlés - 2020.03.16.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. március 16. napján (hétfőn)

8.30  órakor  tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

 

Napirend:

 

 1. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrás fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projekt keretein belül térfigyelő rendszer bővítésének ajánlatkérési eljárására meghívandó vállalkozásokról.
  Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 2. Előterjesztés Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában könnyvizsgáló  ajánlatkérési eljárására meghívandó vállakozásokról.
  Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 3. Előterejesztés„Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában szakember hiány enyhítését szolgáló programok kidolgozását összefoglaló tanulmányterv elkészítése.
  Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 4. Előterjesztés nagy sebességű WiFi hálózat kiépítéséről Szentlőrinc Város közösségi terein.
  Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!

A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a folyamatban levő pályázatok megvalósításának eredményessége.

Szentlőrinc, 2020.  március 13.
Koltai Péter s.k.
polgármester